Pneumatic Grabber® | การสกัดไอเสีย | Plymovent

หัวฉีด/ดูดแบบยางพองตัวได้เพื่อการเชื่อมต่อที่นุ่มนวลกับรถบรรทุก

Pneumatic Grabber® | การสกัดไอเสีย | Plymovent
Pneumatic Grabber® | การสกัดไอเสีย | Plymovent
ไฮไลท์

Pneumatic Grabber® จะเชื่อมต่อกับระบบขจัดไอเสียผ่านทางถุงทำจากยางแบบพองตัวได้
ด้วยโครงสร้างเฉพาะของยางจึงเหมาะสำหรับรถดับเพลิงขณะเคลื่อนตัวออกจากสถานีเนื่องจากจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับปลายของท่อไอเสีย

วีดีโอ
ขอราคา
รายละเอียด

ตัวจับแบบใช้แรงอัดอากาศจะเชื่อมต่อกับท่อไอเสียรถยนต์ผ่านทางถุงยางแบบพองตัวได้
ตัวจับสามารถปล่อยลมออกด้วยการควบคุมด้วยมือหรือโดยอัตโนมัติ
ด้วยโครงสร้างเฉพาะของยางจึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการเชื่อมต่อแบบอ่อนนุ่ม
ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับปลายของท่อไอเสีย
หัวฉีดชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ที่รถยนต์เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ปิดเช่น สถานีดับเพลิง

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
  • การยุบตัวด้วยการควบคุมด้วยมือหรืออัตโนมัติเพื่อตัดการเชื่อมต่อหัวฉีด/ดูดออกจากรถ
  • ปลายท่อไอเสียที่ต้องการการเชื่อมต่อที่นุ่มนวล
คำแนะนำ
  • สถานีดับเพลิง
  • สถานีบริการฉุกเฉิน
91682