หัวฉีด/ดูด REC | การสกัดไอเสีย | Plymovent

หัวฉีด/ดูดแบบยางพร้อมตัวหนีบสปริง

หัวฉีด/ดูด REC  | การสกัดไอเสีย | Plymovent
หัวฉีด/ดูด REC  | การสกัดไอเสีย | Plymovent
ไฮไลท์

หัวฉีด/ดูด REC ประกอบไปด้วยตัวหนีบสปริงภายในเพื่อเสริมควมแข็งแรงในการเชื่อมต่อกับท่อไอเสีย

ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

หัวฉีด REC เป็นหัวฉีดที่มีอุปกรณ์ตัวหนีบสปริงแบบปรับระดับได้ซึ่งจะยึดติดกับปลายท่อ
ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการซ่อมรถและสถานีให้บริการ

RECD คือ หัวฉีด REC ชนิดหนึ่งที่มีเครื่องวัดการสั่นสะเทือนซึ่งจะทำการปิดระบบที่ไม่ได้ใช้งาน

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
คำแนะนำ
  • ซ่อมรถ
  • ศูนย์ให้บริการ
  • อู่ซ่อมรถ
91682