หัวฉีด/ดูด REG | การสกัดไอเสีย | Plymovent

หัวฉีด/ดูดที่มีคีมล็อคเพื่อเพิ่มแรงจับยึดกับปลายท่อไอเสีย

หัวฉีด/ดูด REG  | การสกัดไอเสีย | Plymovent
หัวฉีด/ดูด REG  | การสกัดไอเสีย | Plymovent
หัวฉีด/ดูด REG  | การสกัดไอเสีย | Plymovent
ไฮไลท์

หัวฉีด/ดูด REG ประกอบไปด้วยคีมล็อคเพื่อเพิ่มแรงจับยึดกับปลายท่อไอเสีย

วีดีโอ
ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

หัวฉีด REG ประกอบไปด้วยคีมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับปลายของท่อไอเสีย
ซึ่งจะรวมถึงเต้าเสียบร่วมและเหมาะสำหรับใช้ในการซ่อมรถบรรทุกและสถานีให้บริการ

REGD คือ หัวฉีด REG ชนิดหนึ่งที่มีเครื่องวัดการสั่นสะเทือนซึ่งจะทำการปิดระบบที่ไม่ได้ใช้งาน

บทความพิเศษ
  • หัวฉีดทุกชนิดมีความง่ายและรวดเร็วในการเชื่อมต่อและการดึงออก
  • เพิ่มแรงจับยึดกับปลายท่อไอเสีย
คำแนะนำ
  • ซ่อมรถบรรทุก
  • ศูนย์ให้บริการ
91682