DraftRescue

DraftRescue - โต๊ะทำงานแบบDowndraft และ backdraft ช่วยสกัด/ดูด ควันที่เกิดจากการเชื่อม และฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โต๊ะทำงานแบบ downdraft และ backdraft , รุ่น DraftRescue
คือโต๊ะทำงานแบบผสมผสาน, ของระบบการสกัด/ดูดและการกรอง
ระบบนี้เป็นระบบที่เหมาะสำหรับ
นักผจญเพลิงและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
DraftRescue เหมาะสำหรับการใช้งานหลายอย่าง เช่น
การทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนการใช้งาน,
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือก๊าซขับเคลื่อนแบบพกพา,
และการเติมสารเคมีแห้งดับเพลิง

การสกัด/ดูดควัน

ระบบจะทำการสกัด/ดูดเอาตะกอน,ควันและฝุ่นละอองโดยตรงจาก
โซนการหายใจของผู้ใช้ผ่านพื้นผิวการทำงานและแผง Backdraft

แบบที่หลากหลายของ DraftRescue

โต๊ะทำงานแบบ downdraft และ backdraft มี
จัดจำหน่ายสองแบบ