Crab Return System

ส่งกลับท่อและหัวฉีด/ดูดโดยอัตโนมัติ

Crab Return System
Crab Return System
Crab Return System
Crab Return System
ไฮไลท์

ระบบ Crab Return (CRS) ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องออกแรงเพื่อดึงท่อสกัดไอเสียและหัวฉีด/ดูดหลังจากที่ท่อถูกตัดการเชื่อมต่อจากยานพาหนะ

วีดีโอ
ดาวน์โหลด
ขอราคา
รายละเอียด

การเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถบรรทุกในสถานประกอบการ,
สถานที่ให้บริการ, การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของภาครัฐและสถานีดับเพลิง, จะปล่อยควันที่เป็นอันตรายสู่อากาศในสถานประกอบการ ระบบ Crab Return (CRS)
สามารถทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักในระบบกำจัดไอเสียของ Plymovent,
ที่จะช่วยสกัดควันที่เป็นอันตรายเหล่านี้จากแหล่งต้นกำเนิด, และจากนั้นจะส่งกลับท่อและหัวฉีด / ดูดกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัย

 

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน

ระบบ Crab Returnของ Plymovent ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทำได้อย่างไร ?
ทำได้โดยการส่งท่อและหัวดูดไอเสียกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นได้อย่างแม่นยำให้พร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเมื่อรถยนต์เข้าสู่สถานประกอบการ
ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นที่จะต้องเดินผ่านสถานประกอบการเพื่อทำให้ท่อกลับสู่สภาพเดิม, ยังเป็นการสนับสนุนการใช้งานที่เหมาะสมของระบบดูด/สกัดไอเสียยานพาหนะของ Plymovent
และส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น

เพราะหัวฉีด / ดูดเคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานพาหนะ, CRS จึงช่วยลดจำนวนของท่อที่แขวนอยู่ในสถานประกอบการเมื่อเทียบกับระบบดูด / สกัดไอเสียของยานพาหนะแบบดั้งเดิม ซึ่งจะส่งผลดังนี้,
สิ่งกีดขวางน้อยลงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ปฏิบัติงาน

 

CRS ทำงานอย่างไร

ติดตั้งหนึ่งในหัวดูด / สกัด กับปลายของท่อไอเสียรถ ในขณะที่รถเคลื่อนผ่านสถานประกอบการ, CRS จะทำให้หัวดูด / สกัดไอเสียเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถ เมื่อรถออกจากสถานประกอบการ, หัวดูดจะสามารถถูกถอดออกได้ด้วยมือโดยผู้ใช้งานหรือโดยอัตโนมัติ
CRS จะส่งกลับหัวดูด / ฉีดและท่อกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเดิมโดยผู้ปฏิบัติงานด้วยการใช้รีโมทคอนโทรล, หรือ อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์

 

ดัดแปลงให้เข้ากับระบบ STR ของ Plymovent ที่มีอยู่ได้ง่าย

หากคุณมีระบบรางตรง (STR) ที่ใช้งานอยู่, CRS สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายกับเข้ากับระบบ STR ของคุณและจะพอดีกับทั้งระบบเครนภายใน (IC) หรือเครนภายนอก (EC)

 

การควบคุมด้วยรีโมท

หน่วยประกอบด้วยชุดควบคุมด้วยรีโมทขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มการควบคุมด้วยรีโมทให้มากขึ้นได้ในระบบเพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุดในการใช้งานระบบ Crab Return ของคุณ

ตัวเลือกเสริมสำหรับการส่งกลับหัวฉีด/ดูด คือ ตัวทริกเกอร์เซ็นเซอร์ส่งกลับอัตโนมัติซึ่งจะเชื่อมต่อกับ CRS, ที่ทำงานร่วมกับ Pneumatic หรือ Magnetic Grabbers ที่เป็นที่รู้จักกันดีของ Plymovent

ระบบ Crab Return ยังประกอบไปด้วยการยกเลิกการทำงานแบบฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำการหยุดระบบในเวลาใดก็ได้

บทความพิเศษ
  • ดัดแปลงง่ายให้เข้ากับระบบเครนภายใน STR ของ Plymovent ที่มีอยู่ เช่นเดียวกันกับระบบเครนภายนอก
  • ติดตั้งง่าย: CRS จะถูกจัดส่งในรูปของแพคเกจที่ง่ายต่อการติดตั้ง
  • ให้การปกป้องจากก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย ได้ดีเยี่ยม
  • ชุดสายเคเบิล CRS มีจัดจำหน่าย 3 ขนาด : 10 , 20 และ 30 เมตร ( 33 , 66 และ 99 ฟุต )
  • ช่วยลดความยาวของท่อ: CRS ช่วยทำให้หัวดูด/สกัดเคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดปริมาณท่อที่จำเป็นต้องใช้
  • ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน: ทันทีที่ยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ, ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำการเกี่ยวท่อเข้ากับปลายท่อไอเสียได้ทันที, เพื่อการใช้เวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำแนะนำ

การเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถบรรทุกในสถานประกอบการ
( เช่น อู่ซ่อมรถ, สถานที่ให้บริการ, การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของภาครัฐและสถานีดับเพลิง )

91682