ติดต่อPlymovent

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควันเชื่อมและละอองน้ำมัน

Suppawaree Tamkrasae (Ms.)
Account Manager

E Suppawaree.Tamkrasae@plymovent.com
M +66 (0)98 820 3550

Facebook Plymovent Thailand LinkedIn Plymovent Thailand YouTube Plymovent Group

 

 

โรงงาน

Plymovent Manufacturing Co. Ltd.
58 หมู่ 15 ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000

T +66 (0)52 039505
E info@plymovent.com

Facebook Plymovent Thailand Plymovent USA on Instagram LinkedIn Plymovent Thailand Twitter Plymovent USA YouTube Plymovent Group

Directions