ติดต่อPlymovent

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควันเชื่อมและละอองน้ำมัน

Prakasit Jaisue (Mr.)
Account Manager

E prakasit.jaisue@plymovent.com
M +66 (0)98 820 3550

Facebook Plymovent Thailand Plymovent Group on Instagram Line Plymovent Thailand LinkedIn Plymovent Thailand Twitter Plymovent Group YouTube Plymovent Group

 

 

โรงงาน

Plymovent Manufacturing Co. Ltd.
58 หมู่ 15 ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000

T +66 (0)52 039505
E info@plymovent.co.th

Facebook Plymovent Thailand Plymovent Group on Instagram Line Plymovent Thailand LinkedIn Plymovent Thailand Twitter Plymovent Group YouTube Plymovent Group

Directions