ติดต่อPlymovent

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควันเชื่อมและละอองน้ำมัน

Prakasit Jaisue (Mr.)
Account Manager

E prakasit.jaisue@plymovent.com
M +66 (0)98 820 3550

Facebook Plymovent Thailand Plymovent Group on Instagram LinkedIn Plymovent Thailand Twitter Plymovent Group YouTube Plymovent Group

 

 

โรงงาน

Plymovent Manufacturing Co. Ltd.
58 หมู่ 15 ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000

T +66 (0)52 039505
E info@plymovent.co.th

Facebook Plymovent Thailand Plymovent Group on Instagram LinkedIn Plymovent Thailand Twitter Plymovent Group YouTube Plymovent Group

Directions