สำนักงานขาย

Aegistech Limited
Room A7 9/F., Camel Paint Building Phase 2
No.62 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
ฮ่องกง

T +852 2712 9811
F +852 2712 9832
E aegistechco@gmail.com
I www.aegistech.com.hk

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน