สำนักงานขาย

Airum Srl
zona Roveri 2
Via Maestri del Lavoro, 18
40138 Bologna
อิตาลี่

T +39 051 60 250 72
F +39 051 53 47 78
E info@airum.com
I www.airum.it

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน