สำนักงานขาย

Barin S.A.
Pol. Ind. Río de Janeiro
C/ Cañamarejo 1
28110 Algete (Madrid)
สเปน

T +34 91-628 1428
F +34 91-629 1996
E info@barin.es
I www.barin.es/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน