สำนักงานขาย

Building Metal Enterprise Pte Ltd.
3, Soon Lee Street #02-02
Pioneer Junction 627606
สิงคโปร์

T +65-6261 3328
F +65-6265 8795
E info@buildingmetal.com.sg
I www.buildingmetal.com.sg

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน