สำนักงานขาย

Delta Event SRL
Str. Agudului 6
600304 Bacau
โรมาเนีย

T +40 374 956 600
F +40 372 008 746
E plymovent@deltaevent.ro
I www.deltaevent.ro

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน