สำนักงานขาย

Dynaweld Limited
Block L&M, 9/F Wah Lik Industrial Centre
459-469 Castle Peak Road
Tsuen Wan, N.T.
ฮ่องกง

T +852 2414 0219
F +852 2411 1973
E info@dynaweld.hk
I www.dynaweld.hk

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน