สำนักงานขาย

Fantech
45 Nestor Drive
3141 Meadowbrook (QLD)
ประเทศออสเตรเลีย

T +61395547845
F +61 (03) 9554-7833
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.com.au/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน