สำนักงานขาย

Fantech Auckland
7 Lovell Court
Rosedale, Auckland 0632
New Zealand

T +64 (09) 444 6266
F +64 (09) 444 6200
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.com.au/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน