สำนักงานขาย

Fantech Christchurch
55 Kennaway Road
Woolston, Christchurch 8023
ประเทศนิวซีแลนด์

T +64 (03) 379 8622
F +64 (03) 379 8623
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.co.nz

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน