สำนักงานขาย

Fantech New South Wales
Fantech Pty. Ltd.
8 Healey Circuit
NSW 2148 Huntingwood
ประเทศออสเตรเลีย

T +61 (02) 8811-0400
F +61 (02) 9831-3676
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.com.au/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน