สำนักงานขาย

Fantech Northern Territory
Unit 2
74 Winnellie Road
NT 0820 Winnellie, Northern Terratory
ประเทศออสเตรเลีย

T +61 8 8947 0447
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.com.au/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน