Fantech NZ

Fantech NZ
7 Lovell Court
Albany, Auckland
New Zealand

T 09 444 6266
F 09 444 6200
E info@fantech.co.nz
I www.fantech.co.nz

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน