Fantech NZ

Fantech Auckland
7 Lovell Court
Rosedale, Auckland 0632
New Zealand

T +64 (09) 444 6266
F +64 (09) 444 6200
E info@fantech.co.nz
I www.fantech.co.nz

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน