สำนักงานขาย

Fantech South Australia
52-54 Paringa Avenue
SA 5044 Somerton Park, South Australia
ประเทศออสเตรเลีย

T +61 (08) 8294 0530
F +61 (08) 8294 0541
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I fantech.com.au

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน