สำนักงานขาย

Fantech Victoria
Fantech Pty. Ltd.
42-62 Pound Road West
VIC 3175 Dandenong South
ประเทศออสเตรเลีย

T +61 (03) 9554-7845
F +61 (03) 9554-7833
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.com.au/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน