สำนักงานขาย

Fantech Wellington
59 Fitzherbert Street
Petone, Lower Hutt Wellington 5045
ประเทศนิวซีแลนด์

T +64 (04) 566 0532
F +64 (04) 566 0534
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I www.fantech.co.nz

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน