สำนักงานขาย

Fantech Western Australia
Systemaire
63 - 65 Boulder Rd
WA 6090 Malaga
ออสเตรีย

T +61 (08) 9209-4999
F +61 (08) 9209-4900
E oscarb@fantech.com.au; rudivr@fantech.com.au
I systemaire.com.au/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน