สำนักงานขาย

Filopemen Welding and Cutting
156 Gianitson Str
546 28 Salonica (Thessaloniki)
กรีซ

T +30 2310 533043, 528024
F +30 2310 513177
E info@filopemen.com
I www.filopemen.com/

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน