สำนักงานขาย

HLA Services Ltd
1 Boldon Court
Boldon Business Park
Boldon Tyne and Wear
อังกฤษ

T +44 (0)191 548 6699
F +44 (0)191 549 7755
E plymovent@hlaservices.co.uk (Derrick Marrs)
I www.hlaservices.co.uk

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน