สำนักงานขาย

HPT Africa
Unit 3 Anchor Bay
Cnr. Miller & Sir Lowry Street
Gordon’s Bay, 7140
แอฟริกาใต้

T +27 (0)21 8560 555
E admin@hptafrica.co.za
I www.hptafrica.co.za

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน