สำนักงานขาย

JVB Engineering, s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
สาธารณรัฐเช็ก

T +420 412 333 291
E info@plymovent.cz
I www.plymovent.cz

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน