สำนักงานขาย

Platforma Filtrowentylacyjna Sp. z o.o.
ul. Starotoruńska 5
87-100 Toruń
โปแลนด์

T +48 56 66 93 832
F +48 56 65 17 036
E biuro@odpylamy.pl
I www.odpylamy.pl

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน