สำนักงานขาย

Rafn Jensson Mechanical Engineers
Stangarhylur 1a
110 Reykjavik
ไอซ์แลนด์

T +354 567 8030
F +354 567 8015
E rj@rj.is
I www.rj.is

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน