สำนักงานขาย

Sager (ประเทศกัมพูชา)
Centro de Desarrollo y Soporte Técnico
Calle 13 No. 34-17
Bogotá
ประเทศกัมพูชา

T +57 (1) 360 0311
F +57 (1) 247 3059
E ventas.bogota@sager.com.co
I www.sager.com.co/index.html

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน