สำนักงานขาย

Sitco Industries Sdn Bhd
No 25 Jalan Sungai Jeluh 32/191
Kawasan Perindustrian Kemuning, Seksyen 32
40460 Shah Alam
มาเลเซีย

T 03-5525 3083
F 03-5525 3082
E chew@sitco.com.my
I sitco.com.my

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน