สำนักงานขาย

SovPlym Ltd
Revolution Highway 102/2
195279 St. Petersburg
รัสเซีย

T +7 812 335 0033
F +7 812 227 2610
E info@sovplym.com
I www.sovplym.com

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน