สำนักงานขาย

Tammiholma Oy
Teerisuonkuja 5
00700 Helsinki
ฟินแลนด์

T +358 9-350 52 20
F +358 9-350 52 240
E myynti@tammiholma.fi
I www.tammiholma.fi

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน