สำนักงานขาย

Technical Trading Co. L.L.C.
P.O. Box 1693
Postal Code 112 Ruwi
โอมาน

T +968 22033123
M +968 99382118
F +968 24700010
E welding@ttcoman.com
I www.ttcoman.com

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน