สำนักงานขาย

Teijo Norge A.S.
Postboks 561
3412 Lierstranda
นอร์เวย์

T +47 32 22 65 65
F +47 32 22 65 75
E firmapost@teijo.no
I www.teijo.no

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน การสกัดไอเสียจากยานยนต์ สถานีดับเพลิงและสถานีฉุกเฉิน