สำนักงานขาย

Yushi Group Co. Ltd.
72 Ramintra road
Khwaeng Min Buri, Khet Min Buri
10510 Bangkok
ประเทศไทย

T +662 517 0688 #506
F +662 517 0864
E nop@yushi.co.th

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด การกำจัดละอองน้ำมัน