การเชื่อมเหล็กสแตนเลสจะมีสารเฮกซาวาเลนท์โครเมียมถูกผลิตออกมา

14 กรกฎาคม 2017 การเชื่อมเหล็กสแตนเลสเป็นกระบวนการทั่วไป,นั่นยิ่งทำให้ต้องเพิ่มความสนใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน ธาตุโครเมียมอยู่ติดกับธาตุนิกเกิล ซี่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโลหะผสมในกลุ่มของเหล็กสแตนเลส ในระหว่างกระบวนการเชื่อม, โครเมียมจะถูกแปรสภาพให้อยู่ในสถานะของสารเฮกซะวาเลนท์, โครเมียม(VI)

การผลิตสารองค์ประกอบเหล่านี้ที่มีอยู่ในควันจากการเชื่อมเหล็กสแตนเลสนี้ เชื่อว่าจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของช่างเชื่อมและคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการเชื่อม ควันโครเมียม ( VI )
มีความเป็นพิษสูง และสามารถทำลายดวงตา, ผิวหนัง, จมูก, ลำคอ, และปอด และยังเป็นสารก่อมะเร็ง

 

วิธีการและการผลิตควัน

ปริมาณควันที่ปล่อยออกมาระหว่างการเชื่อมเหล็กสแตนเลสส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมที่ใช้ วิธีการที่พบมากที่สุด คือ:

  • Tungsten Inert Gas (TIG)
  • Metal Inert Gas / Metal Active Gas (MIG/MAG)

Manual Metal Arc welding (MMA welding) produces a lot of potentially hazardous welding fumes.ประมาณ 80% ของการดำเนินงานการเชื่อม ใช้วิธีนี้:

  • Manual Metal Arc (MMA)

และ 5% ของบริษัทผู้ชำนาญการพิเศษที่ใช้สำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง :

  • Flux Cored Arc (FCA)

การเชื่อมTIG ก่อให้เกิดควันน้อยที่สุดแต่ก็ยังผลิตก๊าซไนตรัสออกไซด์และโอโซนซึ่งเป็นก๊าซที่ระคายเคืองจำนวนมาก
การเชื่อม MIG และ MAG โดยทั่วไปก่อให้เกิดควันค่อนข้างมาก
การเชื่อม MMA และ FCA มีแนวโน้มก่อให้เกิดควันมากที่สุด

 

ประมาณ 60% ของบริษัทจะไม่มีมาตรการป้องกัน

จากการสำรวจในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริการะบุว่ามีเพียงหนึ่งในสามของบริษัทที่มีการเชื่อมมีการปกป้องช่างเชื่อมจากควันของการเชื่อมเหล็กสแตนเลส
ด้วยระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพ ซึ่งหมายความว่ามากกว่า 60% ของบริษัท
ที่ควรจะแก้ไขปัญหานี้และดำเนินการประเมินความเสี่ยงกับผู้เชี่ยวชาญในระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงานของช่างเชื่อมและปกป้องสุขภาพของพวกเขา

 

ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง

“ในฐานะของช่างเชื่อมคุณควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเชื่อมเหล็กสแตนเลส”, วิคกี้ เบลล์ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันได้กล่าวเตือนไว้
ในสิ่งพิมพ์หลายฉบับ “ก่อนที่จะเริ่มต้นการเชื่อม,การระบุถึงอันตรายจากการดำเนินงานเชื่อมนั้นๆเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอันตรายจะขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อม,วัสดุ (โลหะพื้นฐาน,เคลือบผิว,ลวดเชื่อม)
ที่จะถูกเชื่อมและสภาพแวดล้อม (ภายนอกหรือในสถานที่คับแคบ)”

 

คำแนะนำ

ในคำแนะนำของเธอยังได้ระบุอย่างชัดเจนว่า " ขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ( MSDS ) เพื่อระบุถึงวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเชื่อมผลิตภัณฑ์และควันที่อาจถูกสร้างขึ้น.A mobile filter unit of Plymovent combined with an extraction arm provides effective welding fume extraction. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังเชื่อมคืออะไรก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ควันบางประเภท เช่น ควันที่ถูกปล่อยออกมาจากการเชื่อมแผ่นชุบผิวแคดเมียม, สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในเวลาอันสั้น
หลังจากการระบุอันตราย,ก็ควรมีการจัดเครื่องมือเครื่องใช้วิธีการควบคุมที่เหมาะสม "

 

การระบายอากาศที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น

“ใช้การระบายอากาศที่เพียงพอ ระบบระบายควันพิษเฉพาะที่,ซึ่งจะกำจัดควันและก๊าซจากแหล่งต้นกำเนิด,เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้อุปกรณ์บางส่วนเพิ่มเติม เช่น
โต๊ะทำงานที่มีการระบายอากาศหรือแขนสกัด/ดูดในตำแหน่งที่ใกล้กับจุดเชื่อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำความสะอาดและดูแลรักษาระบบการระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ”

กลับ