ควันเชื่อม ; คืออะไรและก่อให้เกิดความเสียหายอะไร ได้บ้าง?

23 พฤษภาคม 2017 การเชื่อม, ประกายไฟระยิบระยับและควันที่ม้วนตัวอย่างช้าๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ซึ่งเกือบจะเป็นภาพที่โรแมนติก, ที่มีช่างเชื่อมที่ทำงานอย่างหนักอยู่ตรงกลาง แต่อย่างไรก็ตาม,ความโรแมนติกจะค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณได้รู้จักกับควันเชื่อม

และองค์ประกอบของมันที่อาจจะ; เป็นอันตรายและคุกคามต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ทำวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงาน และยังไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

องค์ประกอบของควันเชื่อม

ควันเชื่อม คือ ส่วนผสมที่แตกต่างกันของก๊าซในอากาศและอนุภาคขนาดเล็ก
องค์ประกอบของส่วนผสมขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมและผลิตภัณฑ์ที่ถูกเชื่อม
ก๊าซที่อาจถูกปล่อยออกมา รวมไปถึง:

 • ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NOx)
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)อนุภาคของควันเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-7 ไมโครเมตร  มีความสามารถในการเจาะลึกเข้าไปในปอด,ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 • ก๊าซปกคลุม
 • โอโซน (O3)

นอกจากนี้,ยังอาจจะมีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากของ: โลหะออกไซด์, ฟลูออไรด์และโลหะ
เช่น:

 • โครเมียม
 • นิกเกิล
 • สังกะสี
 • แมงกานีส
 • โคบอลต์
 • ตะกั่ว 
 • ทองแดง

 

อนุภาคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด

อนุภาคของควันเชื่อม มีขนาดน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร,
นั่นคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.001 มิลลิเมตร,เมื่อถูกผลิต
แต่จะเพิ่มขนาดขึ้นในเวลาที่อนุภาคติดกัน อนุภาคจะเพิ่มขนาดขึ้นไปเป็น1-7 ไมครอนเมตร
ตามระยะเวลา ซึ่งอนุภาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-7 ไมครอนเมตร
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด เพราะความสามารถในการแทรกซึมลึกลงไปในปอด
และเพราะไม่สามารถถูกกรองได้โดยเยื่อบุทางเดินหายใจ
อนุภาคที่มองเห็นได้ในละอองควันมักจะหนักกว่า,นั่นคือ,มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า,
ซึ่งจะเกิดการตกตะกอนอย่างรวดเร็วลงบนพื้นผิวที่อยู่ติดกันเป็น 'ฝุ่นตก'
อนุภาคที่อยู่ในเขตการหายใจของช่างเชื่อมมักจะมีขนาด 2 ไมโครเมตรหรือน้อยกว่า ซึ่งอนุภาคเหล่านี้มีน้ำหนักเบากว่า,ขนาดเล็กกว่า,
อนุภาคอาจยังคงอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงถ้าไม่ได้ถูกกำจัดออกโดยการระบายอากาศ

 

ควันเชื่อมสามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรง

จะเห็นได้ชัดว่าการสูดดมควันเชื่อมก่อให้เกิดอันตราย และถ้าคุณยังไม่เชื่อ,
อ่านบทความการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากและ
รายงานซึ่งระบุว่า ควันเชื่อมก่อให้เกิดอาการทางกายภาพได้หลายประเภท และโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง,โรคหอบหืด
และแม้กระทั่งอาการของโรคพาร์กินสัน

 

สามปัจจัยที่กำหนดความเสี่ยงระดับความเสี่ยงของควันเชื่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นพิษ,  ความเข้มข้นและระยะเวลาของการสัมผัสกับควัน การสกัดจากแหล่งต้นกำเนิดคือวิธีการที่แนะนำให้ใช้

ระดับของความเสี่ยง,ในกรณีที่ไม่มีการระบายอากาศช่วยเสริม และ มาตรการป้องกัน,
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสามประการ: 

 1. ความเป็นพิษของควัน
 2. ความเข้มข้นของควัน
 3. ระยะเวลาในการสูดดม

 

1. ความเป็นพิษของควันเชื่อม

ความเป็นพิษของควันแตกต่างกันไป ดังที่ได้กล่าวไป,ขึ้นอยู่กับชนิดของกระบวนการเชื่อม,
วัสดุเชื่อมที่ใช้และชนิดของวัสดุที่ถูกเชื่อม ซึ่งในบล็อกต่อไป

เราจะเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับควัน,จากตัวอย่าง เช่น ,การเชื่อมเหล็กเหนี่ยว,
การเชื่อมเหล็กสแตนเลส หรือ
การเชื่อมโลหะที่มีการเคลือบ,และเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงของควันในผลิตภัณฑ์เชื่อมที่เฉพาะเจาะจงและกระบวนการ

 

2. ความเข้มข้นของควันเชื่อม

ความเข้มข้นของควันและสารอันตรายที่สุดคือบริเวณที่สูงทีสุดในไอควันที่พวยพุ่งออกมาจากจุดที่ทำการเชื่อม
ซึ่งจะเป็นการดีที่สุดหากควันเหล่านี้จะถูกกำจัดออกโดยเร็วที่สุดด้วยการระบายอากาศ

 

3. ระยะเวลาในการสูดดมควันเชื่อม

ระยะเวลาที่ช่างเชื่อมอาจจะสูดดมควันดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขาทำการเชื่อม ผู้ผลิตบางรายทำการเชื่อมหนึ่งหรือสองชั่วโมงต่อวัน
รายอื่นทำการเชื่อมตลอดวัน วิธีการคำนวณอย่างง่าย, เรียกว่า เวลาอาร์ก, แสดงว่าระยะเวลาในการเชื่อมที่นานกว่า,
ควันจะถูกผลิตมากกว่าและยิ่งอันตรายมากกว่าในการสูดดมส่วนผสมของก๊าซในอากาศและอนุภาคขนาดเล็ก

กลับ