องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

22 ตุลาคม 2019 องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA สหรัฐอเมริกาหรือ, เรียกสั้นๆ, EPA) เป็นหน่วยงานอิสระในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับมอบหมายเพื่อภารกิจในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถตีวงกว้างครอบคลุมสิ่งที่แตกต่างกันได้หลากหลาย พวกเขาอุทิศตัวทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญมากมายๆ เช่น อากาศ, น้ำ และพื้นดิน, สารเคมีและสารพิษ, ของเสียและการกำจัด

แม้ว่า EPA จะเป็นหน่วยงานของอเมริกัน, แต่กลับส่งผลไปยังประเทศ อื่นๆทั่วโลกนอกเหนืออาณาเขตสหรัฐอเมริกา, ตั้งแต่ประเทศนอร์เวย์ไปจนถึงประเทศอาร์เจนตินาและตั้งแต่ประเทศออสเตรเลียไปจนถึงกรีนแลนด์
มาตรฐานการปล่อยก๊าซมลพิษแห่งชาติสำหรับประเทศต่างๆสามารถค้นหาได้จากบทบัญญัติกฎหมายของ EPA

จนกระทั่งในปี 2015, EPA ก็ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับคนทั่วไปที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
เหตุการณ์อื้อฉาวเรื่องการปล่อยก๊าซมลพิษของโฟล์คสวาเก้นได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อสถาณการณ์นั้น
ต้องขอบคุณการตรวจสอบอย่างละเอียดและความเพียรพยายามของ EPA, ในที่สุดผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันก็รับสารภาพหลังจากที่ปฏิเสธเป็นระยะเวลายาวนาน ว่าพวกเขาได้ทำการฉ้อโกงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ติดตั้งในรถกว่า 11 ล้านคัน

 

กฎข้อบังคับของ EPA

งานของ EPA เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลหลักๆก็คือหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ในขณะที่คลังข้อมูลของ EPA ครอบคลุมกว้างขวาง, ก็ยังมีการแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
หน้าที่หลักของพวกเขา คือ การจัดหาข้อมูลให้แก่รัฐ, ชนเผ่าและรัฐบาลท้องถิ่น แต่พวกเขายังแจ้งข้อมูลให้แก่แต่ละบุคคล, หน่วยธุรกิจ, นักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานทางกฎหมายทั่วโลก

จากข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวม, กฎข้อบังคับของ EPA จะถูกร่างขึ้นมา, ทำการอธิบายรายละเอียดทางเทคนิค, การดำเนินงานและรายละเอียดด้านกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้มีผลตามกฎหมาย
ในฐานะองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุม, อำนาจการกำกับดูแลของ EPA ก็ถูกจำกัด ; พวกเขาสามารถทำหน้าที่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์การอนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐฯเท่านั้น
แต่กระนั้น, พวกเขาก็ยังมีอำนาจในการบังคับใช้, รวมถึงค่าปรับและบทลงโทษ

 

เหตุการณ์สำคัญ

นับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปี 1970, EPA สามารถมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์สำคัญที่น่าประทับใจสองสามเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม:

 • กฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ำของรัฐบาลกลาง, ประกาศใช้ในปี 1972 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ กฎหมายว่าด้วยน้ำสะอาด
 • กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืช, สารกำจัดเชื้อรา, และสารกำจัดสัตว์กัดแทะ ปี 1972, เพื่อปกป้องผู้ใช้ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์, ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายการอนุรักษ์และการกู้คืนทรัพยากรปี 1976, ซึ่งควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • แผนฉุกเฉินและกฎหมายสิทธิในการรับรู้ของชุมชน ปี 1986, เป็นปฏิกิริยาเชิงบวกต่อภัยพิบัติเชอร์โนบิล
 • หนึ่งในกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด
  แม้ว่าในปี 1963 จะได้รับการผ่านร่างในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา, EPA ได้ร่างห้าหลักการ, การแก้ไขซึ่งสรุปสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 1990 

 

ความพยายามของ EPA เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ

การปกป้องชั้นโอโซน, ลดฝนกรดและสารมลพิษ, และการปรับปรุงคุณภาพอากาศและการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวาระการประชุมของ EPA ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ
ชุดทดสอบตามมาตรฐาน EPA ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเข้มข้นของสารมลพิษในบ้านและสภาพแวดล้อมการทำงาน
โดยทั่วไป, อุปกรณ์ราคาไม่แพงเหล่านี้จะใช้ตรวจสอบระดับ PM2.5, VOCs ,อุณหภูมิและความชื้น

คุณอาจจะไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือได้กลิ่นเมื่อมีสิ่งที่ผิดปกติ
การทดสอบของ EPA สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคุณภาพอากาศในสถานที่เฉพาะตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจริงๆหรือไม่

 

รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลโดยย่อของ EPA เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันจะแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศที่คุณอยู่อาศัยและทำงานดีต่อสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่

 • ฝุ่นละออง (PM): ฝุ่น, สิ่งสกปรก, เขม่า, ควันและสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศที่คุณหายใจ
  ขนาด10 และ 2.5 ไมโครเมตร (หรือไมครอน) เป็นขนาดที่ตรวจพบได้มากที่สุด
  PM2.5 ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรง
 • ก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน (มลพิษทางอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี): ทำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคปอดอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตราย
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx): กลุ่มของก๊าซที่มีปฏิกิริยาสูง, ส่วนใหญ่จะผลิตเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้
  การปล่อยก๊าซที่มีอิทธิพลที่สุดมาจากรถยนต์,รถบรรทุกและรถโดยสาร, โรงไฟฟ้า, และอุปกรณ์ที่ใช้กับพื้นที่ขรุขระ
 • เบนโซ[เอ]ไพรีน: สารก่อมะเร็งที่เป็นผลมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิสูงของสาร เช่น น้ำมันถ่านหิน, ควันบุหรี่, และเนื้อย่าง
 • สารอินทรีย์ระเหย (VOCs): สารเหล่านี้ในความเป็นจริงเป็นสารที่มีประโยชน์เมื่อถูกผลิตโดยพืช, สัตว์, และจุลินทรีย์
  แหล่งสำคัญของสารอินทรีย์ระเหยที่เป็นอันตราย คือ สี, สารเคลือบ, คลอโรคาร์บอน, เชื้อเพลิงฟอสซิล, เบนซิน, ฯลฯ
  แม้ว่าความเข้มข้นต่ำ, แต่ก็ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากอันตรายที่แท้จริงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
 • สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs): สารประกอบอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่าย
  ที่คุ้นเคยมากที่สุดคือ สารกำจัดศัตรูพืช, ตัวทำละลายและเภสัชภัณฑ์
 • โลหะหนักที่เป็นพิษ: แคดเมียม, ปรอท, ตะกั่ว, สารหนู, แมงกานีส, โครเมียม, โคบอลต์, นิกเกิล, ทองแดง, สังกะสี, ซีลีเนียม, เงิน, พลวงและแทลเลียม

 

สิทธิในการมีอากาศที่สะอาดในสถานที่ทางาน

สิทธิในการมีอากาศที่สะอาดในที่ทำงานอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 1948 โดยสมัชชาสหประชาชาติ

 

การปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาโดย Plymovent

เพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงาน, EPA ได้ให้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกกฎหมาย 3 ตัวบทกฎหมาย
Plymovent มีวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกัยการสกัดควันเชื่อม, Plymovent มีวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ:

 • เพื่อตอบสนองต่อการออกกฎหมายการเกิดไฟไหม้, วิธีการแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยจากการเกิดไฟไหม้ SHIELD ของ Plymovent จะลดโอกาสของการเกิดเพลิงไหม้ตัวกรองให้เหลือน้อยที่สุด
  ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, เครื่องตรวจจับของ Plymovent จะรับกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
  ในกรณีส่วนใหญ่, วาล์วเลื่อนและ FlameShield จะจัดการกับไฟไหม้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างรวดเร็ว, รักษาระดับความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุด

เพื่อให้สอดคล้องกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับการสกัดไอเสีย, Plymovent นำเสนอสามระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อการทำความสะอาดอากาศจากคาร์บอนมอนอกไซด์, ออกไซด์ไนตริก, เบนซิน, ฟอร์มาลดีไฮด์, และสารประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ :

 • ระบบ Sliding Balancer Track สำหรับการใช้งานแบบถอยหลังเข้า
 • ระบบ Straight rail สำหรับการใช้งานแบบขับผ่านได้
 • ระบบ Vertical Stack Rail สำหรับยานพาหนะที่มีท่อไอเสียด้านบนที่ต้องการเคลื่อนย้ายทั่วโรงจอดหรือสถานี

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

EPA- องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
https://www.epa.gov/

กฎข้อบังคับของ EPA สหรัฐอเมริกา
https://www.epa.gov/laws-regulations/regulations

US EPA สารอินทรีย์ระเหยง่าย ' ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศภายในอาคาร
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

New South Wales Environment Protection Authority - Australia
https://www.epa.nsw.gov.au/

South Australia Environment Protection Authority - Australia
https://www.epa.sa.gov.au/

กลับ