Detail

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 23 พฤษภาคม 2017

การเชื่อม, ประกายไฟระยิบระยับและควันที่ม้วนตัวอย่างช้าๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ซึ่งเกือบจะเป็นภาพที่โรแมนติก, ที่มีช่างเชื่อมที่ทำงานอย่างหนักอยู่ตรงกลาง แต่อย่างไรก็ตาม,ความโรแมนติกจะค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วถ้าคุณได้รู้จักกับควันเชื่อม

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 14 กรกฎาคม 2017

การเชื่อมเหล็กสแตนเลสเป็นกระบวนการทั่วไป,นั่นยิ่งทำให้ต้องเพิ่มความสนใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน ธาตุโครเมียมอยู่ติดกับธาตุนิกเกิล ซี่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโลหะผสมในกลุ่มของเหล็กสแตนเลส ในระหว่างกระบวนการเชื่อม, โครเมียมจะถูกแปรสภาพให้อยู่ในสถานะของสารเฮกซะวาเลนท์, โครเมียม(VI)

อ่านเพิ่มเติม
การสกัดไอเสียจากยานยนต์ 17 ตุลาคม 2017

รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่คุกคามสุขภาพของสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา สองฉบับล่าสุดเน้นย้ำความจำเป็นในการใช้ระบบการสกัดไอเสียดีเซลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง, แม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังทำการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม
การสกัดไอเสียจากยานยนต์ 17 ตุลาคม 2017

ในสถานประกอบการ เช่น อู่รถ, สถานีรถประจำทาง,ท่าเรือข้ามฟากและคลังสินค้า มีมลพิษจำนวนมาก,ที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลในยานพาหนะ เครื่องยนต์จะผลิตก๊าซพิษและฝุ่นละออง, ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 31 ตุลาคม 2017

ควันประกอบด้วยออกไซด์ของโลหะที่อยู่ในวัสดุที่ถูกเชื่อม หากไม่ได้รับการปกป้องด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และมาตรการระบายอากาศที่เหมาะสม, ช่างเชื่อมและผู้ที่อยู่โดยรอบต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 24 พฤศจิกายน 2017

การสกัดควันเชื่อมและปกป้องช่างเชื่อม, ด้วยการระบายอากาศบริเวณแหล่งต้นกำเนิดยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
การสกัดไอเสียจากยานยนต์ 08 ธันวาคม 2017

การถอดชุดทนไฟ(ชุดผจญเพลิง)ทันทีหลังจากการดับเพลิงสามารถลดการซึมผ่านผิวหนังของสารก่อมะเร็ง, ตามการวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยออตตาวา

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 16 กุมภาพันธ์ 2018

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีการเชื่อม เรื่องของการควบคุมอุณหภูมิความร้อนและปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศจากควันเชื่อม นั้นมีความสำคัญ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวทำให้ภายในโรงงานหรืออาคารต้องการการระบายอากาศเพื่อเพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ในโรงงาน การใช้ระบบการระบายอากาศแบบทั่วไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษในอากาศจากควันเชื่อมได้ดีเท่าที่ควร

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 27 กุมภาพันธ์ 2018

ปัจจุบัน,ทุกคนตระหนักดีว่าควันเชื่อมเป็นอันตรายมากและมาตรการป้องกันทุกชนิดควรจะต้องมีการดำเนินการและเอาใจใส่ในระหว่างการทำงาน ในบล็อกอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้, ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงเหล่านั้นได้ แต่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันเหล่านั้นจริงๆหรือไม่ เช่น การป้องกันส่วนบุคคลและการระบายอากาศเฉพาะที่ ? คำตอบที่ได้รับจากตัวช่างเชื่อมเองทำให้ประหลาดใจ…

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 23 กรกฎาคม 2018

ช่างเชื่อมจะต้องได้รับการปกป้องจากควันเชื่อมที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมหรือวิธีการและสิ่งที่ถูกเชื่อม, ช่างเชื่อมสามารถได้รับการป้องกันด้วยระบบการสกัด/ดูดจากแหล่งต้นกำเนิดและการกรองทั่วไปและการระบายอากาศ นอกจากนี้,พวกเขายังสามารถได้รับการปกป้องด้วยอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (RPE), เช่น หมวกนิรภัยสำหรับการเชื่อมพร้อมชุดจ่ายอากาศสะอาด หน้ากากป้องกันก๊าซพิษแบบส่งอากาศไปตามท่อเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการป้องกันแบบรอบด้านที่ดีที่สุดให้แก่ตัวช่างเชื่อมเอง

อ่านเพิ่มเติม
การสกัดไอเสียจากยานยนต์ 21 สิงหาคม 2018

ปีที่ผ่านมา, บิลลี่ โกล์ดฟีดเดอร์ ผู้นำตัวแทนด้านกฎหมายของนักดับเพลิงสหรัฐ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับความสำคัญของการมีระบบที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานดับเพลิงที่มีข้อตกลงความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติหรือยินยอมร่วมกัน:

อ่านเพิ่มเติม
การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัด 29 ตุลาคม 2018

ไข้ไอโลหะเป็น,โรคทางเดินหายใจ ซึ่งโลหะหนักอาจเข้าร่างกายได้โดยการสูดฝุ่นละอองที่มีโลหะหนักผสมอยู่ สูดไอโลหะที่ระเหยขณะได้รับความร้อนสูง โลหะซึมผ่านผิวหนัง การกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีโลหะหนักปนเปื้อน ในแง่ของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ คนทำงานมักได้รับโลหะเข้าร่างกายจากการสูดดมไอโลหะ เช่น ขณะควบคุมการหลอมโลหะและการบัดกรีหรือเชื่อมโลหะ รวมทั้งการใช้มือเปล่าจับโลหะตลอดเวลาในขณะทำงานเหล่านี้ ขณะที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรับโลหะหนักจากการสูดฝุ่นละอองหรือการกินอาหารที่มีโลหะหนักปนเปื้อน ซึ่งไข้ไอโลหะนี้ อาจมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น copper fever, brazier’s disease, welder’s ague, foundry fever, brass chills and spelter shakes.

อ่านเพิ่มเติม