การทำงานที่ Plymovent

ทั่วโลก,มีคนทำงานที่ PLYMOVENT กว่า 200 คน ทั้งพนักงานในสำนักงานและวิศวกร; ผู้ชายและผู้หญิง;
ผู้บริหารและนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันเราคือองค์กรขนาดใหญ่, แต่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
เรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต,แต่ยังรวมไปถึงคุณภาพของพนักงานของเรา
เราเสนอตำแหน่งที่ท้าทายความสามารถของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของพวกเขา
และเรายังสนับสนุนให้พวกเขาได้พัฒนาความรู้และทักษะของพวกเขาเองอีกด้วย

ความมุ่งหมาย

เราเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาต้องขอบคุณความกระตือรือร้นของพนักงานของเราที่ได้ทำให้เกิดความสำเร็จ
แก่บริษัทของเรา
และเนื่องจากเรายังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง,เราจึงยังมองหาแรงบันดาลใจ,คนที่มีความสามารถเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับบริษัทของเรา เราขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันความรู้และทักษะของคุณกับเราและใช้สิ่งเหล่านั้นภายใน
บริษัทของเรา

คิดอย่างรอบคอบ.....ลงมือทำ!

คุณกำลังพิจารณาก้าวต่อไปในอาชีพการงานของคุณใช่หรือไม่ ?
ถ้าใช่ มองหาตำแหน่งงานว่างของเราและสมัครงานออนไลน์กับตำแหน่งที่คุณเลือก