ความยั่งยืน | Plymovent

สร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อพวกเราทุกคน !

09 พฤศจิกายน 2020 ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของวิสัยทัศน์,พันธกิจและกลยุทธ์ของ Plymovent ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการริเริ่มหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการนี้

เมื่อปีที่แล้ว Plymovent ได้กลายเป็น บริษัท ที่เป็นกลางด้านพลังงานอย่างแท้จริงด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กว่า 1600 แผงบนหลังคาสำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ในเมืองอัลลัคมาร์,ประเทศเนเธอร์แลนด์
 ฐานการผลิตทั้งหมดในประเทศไทยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก่อนหน้านี้

เดือนนี้ Plymovent ได้ก้าวไปอีกขั้นในการเป็น บริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในคู่มือ "สมัยก่อน" มีการพิมพ์หลายภาษาต่อเล่ม
จากนี้ไป,เราจะ -ค่อยๆ- ปรับให้คู่มือมีการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดภาษาอื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์ของเรา

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถเห็นได้ชัดเจน

  • การประหยัดกระดาษหลายแสนหน้าต่อปี
  • การประหยัดหมึกในปริมาณที่เท่ากัน

นอกจากนี้:

  • ลูกค้าของเราจะได้รับคู่มือในภาษาที่ตนเลือกเท่านั้น
  • เข้าถึงคู่มือออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ในรูปแบบ PDF)

ด้วยจิตวิญญาณข้างต้นในใจ Plymovent ยังคงลงทุนต่อไปเพื่อความยั่งยืน และยังมีอีกมากมาย!