Press releases

นวัตกรรมจาก Plymovent ที่งาน Metalex

18 พฤศจิกายน 2016 ที่งาน Metalex ในกรุงเทพฯ PLYMOVENT จะแสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ

ที่แตกต่างกันตั้งแต่หน่วยเคลื่อนที่, หน่วยติดตั้งบนผนัง, หน่วยแขนสกัด/ดูดและพัดลม
ผู้คนสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์การเพิ่มมูลค่าของสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
ได้โดยการเยี่ยมชมบูธของ PLYMOVENT

 

GoLine

ที่งาน Metalex, PLYMOVENT จะแนะนำผลิตภัณฑ์ GoLine สู่ตลาดเอเชียแปซิฟิก;
ประเภทของเครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสัมผัส/แพร่กระจายของควันเชื่อมในสถานที่ทำงาน
ที่มีความเข้มข้นของการเชื่อมน้อย
GoLine มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ GoLine รุ่นพื้นฐานสำหรับการใช้งานที่มีการเชื่อมเป็นครั้งคราวและ
GoLineplus สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นี้ PLYMOVENT มีหน่วยเคลื่อนที่คือ,MobileGo,
หน่วยติดตั้งบนผนังแบบแขนสกัด/ดูดเดี่ยวคือ, MonoGo, และหน่วยติดตั้งบนผนังแบบมี 2 แขนสกัด/ดูดคือ, DualGo,
เชิญเยี่ยมชมบูธของ PLYMOVENT เพื่อดูผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ทั้งหมดเหล่านี้ได้!

 

MobilePro

ภายในบูธของ PLYMOVENT คุณจะพบกับ,นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้,ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น
หน่วยเคลื่อนที่ระดับมืออาชีพแบบทำความสะอาดตนเอง (MobilePro) และหน่วยสูญญากาศพลังงานสูงแบบพกพา (PHV)
ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกที่, แม้สถานที่ที่เข้าถึงได้ยาก ไปจนถึงแบบติดตั้งถาวรและหน่วยเคลื่อนที่ขนาดใหญ่

 

MistEliminator

นอกจากวิธีการแก้ปัญหาสำหรับควันที่เกิดจากการเชื่อม, PLYMOVENT ยังนำเสนอ MistEliminator
ระบบการกรองแบบแยกส่วนนี้จะช่วยลดความเข้มข้นของม่านของละอองน้ำมันในเครื่อง CNC และกระบวนการโลหะอื่น
ๆได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

 

บูธ 6K09

มางาน Metalex ที่กรุงเทพฯ,และเยี่ยมชมบูธของ PLYMOVENTได้ที่บูธหมายเลข 6K09
เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การเพิ่มมูลค่าของสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดขึ้นและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

 

เกี่ยวกับ Plymovent

Plymovent เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกของผลิตภัณฑ์,ระบบและการบริการในด้านการดักจับและกรองมลพิษของอากาศในอาคาร
Plymovent นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพสูง
เพื่อกำจัดควันที่เกิดจากการเชื่อม, การตัด, ฝุ่นจากการเจียรและละอองน้ำมันในอุตสาหกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับโลหะ