บริษัท Plymovent บริจาคให้กับมูลนิธินาคา

บริษัท Plymovent บริจาคให้กับมูลนิธินาคา

22 เมษายน 2016 ในระหว่างการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ บริษัท Plymovent ใน Alkmaar, ทางเราได้ขอร่วมรับบริจาคจากแขกผู้ร่วมงาน

เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธินาคา (มาจากมูลนิธิช้างเอเชีย TAEF) ซึ่งมูลนิธีนี้ดำเนินการที่เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์พันธุ์และสวัสดิการของช้าง; ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีค่าและใกล้สูญพันธุ์

ในระหว่างพิธีการเปิดโรงงานของบริษัท Plymovent ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั้นทางเราได้มีการส่งมอบเช็คให้กับตัวแทน ของมูลนิธินาคา เป็นที่เรียบร้อย

บริษัท Plymovent ให้ความสำคัญมากในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสะท้อนให้เห็นได้จากกรณีต่างๆ เช่น แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานบริษัท Plymovent ในประเทศไทย, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการอนุรักษ์พันธ์ุช้าง