ก้าวไปข้างหน้า - ห้องทดสอบ EMC ในองค์กรสำหรับการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์

ก้าวไปข้างหน้า - ห้องทดสอบ EMC ในองค์กรสำหรับการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์

12 ตุลาคม 2018 Plymovent ให้ความสำคัญมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่, โดยการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่ออากาศสะอาดในที่ทำงานเป็นหลักหรือเพิ่มความคุ้มค่าคุ้มทุน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้,เราทำงานอย่างต่อเนื่องในด้านการขยายความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กร
ของเรา,ทั้งในด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ในเวลาต่อมา, Plymovent ได้มีการลงทุนสร้างห้องทดสอบ EMC ในองค์กร, ที่จะช่วยให้วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ของเราดำเนินการทดสอบได้อย่างเต็มรูปแบบบนแผงวงจรต้นแบบ
และตัวทดสอบ

EMC เป็นกลุ่มของคำที่แสดงถึงกฎระเบียบและมาตรฐานที่อธิบายวิธีการทดสอบและกระบวนการเกี่ยวกับวิธีการวัดและกำหนดปริมาณของรังสีที่ผลิตภัณฑ์อาจปล่อยออกมา,และปริมาณที่จะสามารถต้านทานได้

ตามกฎเกณฑ์ของ EMC ไม่เป็นการดีที่จะมี, แต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด CE marking ที่ต้องทำ

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า มาร์เซล เดอ บลอค “ด้วยการมีห้องทดสอบ EMC ในองค์กรนี้, Plymovent ช่วยลดระยะเวลาวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์,เพิ่มความเร็วในกระบวนการเรียนรู้และดังนั้นจึงช่วยลดระยะเวลาในการตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและมีความหมายมากขึ้นต่อลูกค้าของเรา”