Press releases

เติบโตไปพร้อมกัน!

30 กันยายน 2016 Plymovent Alkmaar มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมของตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วโลกของเราในหัวข้อ

"เติบโตไปพร้อมกัน" ตัวแทนจัดจำหน่ายมากกว่า 26 ตัวแทนจากตลาดที่แตกต่างกันถึง 22 แห่งได้เข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในกลุ่ม PLYMOVENT

การเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่สุด,ซึ่งจะนำ PLYMOVENT เข้าไปสู่กลุ่มตลาดใหม่และน่าตื่นเต้น
รูปแบบเช่นกลยุทธ์การขาย,และการพัฒนาตลาดและการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ /
โรงงานอยู่ในวาระการประชุมเช่นเดียวกับกิจกรรมทางสังคม
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อชาติที่แตกต่างกัน

ในท้ายที่สุดของสองวันนี้ทุกคนกลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเราจะ "เติบโตไปพร้อมกัน" !

คุณฟริโซ โฮสท์ไมร์เออร์ (ซีอีโอ) กล่าวว่า "มันคือแรงบันดาลใจในการที่ได้พบปะกับคู่ค้าของครอบครัว
PLYMOVENT มากมายที่มุ่งมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ PLYMOVENT ทั่วโลก
ผมหวังว่าการประชุมเหมือนเช่นครั้งนี้จะยังคงที่จะจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้ร่วมกัน,
ทำงานร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกัน "