แนะนำ GoLine

The GoLine; ความน่าตื่นตาตื่นใจกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับเพื่อการเริ่มต้นของ Plymovent

21 ตุลาคม 2016 PLYMOVENT มีผลิตภัณฑ์่ที่หลากหลาย,แต่ที่ยังขาดไปก็เพียง แต่ผลิตภัณฑ์ในระดับเพื่อการเริ่มต้นที่เรียบง่ายเพื่อนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีคุณภาพที่คุ้มค่าต่อราคา

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของปีนี้ PLYMOVENT จะิเปิดตัว GoLine;
สายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในระดับเพื่อการเิริ่มต้น
หน่วยระดับพื้นฐานนี้จะช่วยให้ประเภทของผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบด้วยการกำหนดราคาที่ยอดเยี่ยม,
PLYMOVENT นำเสนอคุณภาพที่คุ้มกับมูลค่าของเงินที่แท้จริง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหน่วยเคลื่อนที่, MobileGo และหน่วยติดผนังสองหน่วย, MonoGo และ
DualGo

MobileGo

MobileGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมเคลื่อนที่ขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นครั้งคราว
ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับกระบวนการเชื่อมที่ผลิตควันน้อยหรือ
สำหรับการเชื่อมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเบา หน่วยนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปรอบๆโรงปฏิบัติงานได้ง่าย
เพื่อทำการสกัด/ดูดควันในบริเวณที่ต้องการ
เครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมประกอบด้วยตัวกรองที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
MobileGo มีเครื่องหมาย W3 ทำให้สามารถนำไปใช้ได้กับการทำงานเกี่ยวกับเหล็กและสแตนเลส

MonoGo & DualGo

MonoGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมแบบแขนเดี่ยวเหมาะสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบตายตัว
ตัวกรองแบบติดผนังนี้จะมาพร้อมกับแขนสกัด/ดูุดและแนะนำให้ใช้สำหรับการใช้งาน
ที่มีการเชื่อมเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือการใช้งานเชื่อมแบบเบารวมทั้งการเชื่อม TIG

DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันแบบมีสองแขนสกัด/ดูดโดยมีระยะการเข้าถึงของแขนทั้งสองถึงสี่เมตร
DualGo จะติดตั้งกับผนังและถูกออกแบบมาสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบตายตัว
DualGo มีพัดลมที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษและตัวกรองที่มีขนาดใหญ่
ซึ่งถูกออกแบบมาให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างดำเนินงานได้ในเวลาเดียวกัน

ทั้ง MonoGo และ DualGo มีเสียงสัญญานเตือน 'ตัวกรองเต็ม'
และแผ่นป้องกันประกายไฟเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

GoLine: ที่ซึ่งการป้องกันการแพร่กระจายของควันที่เกิดจากการเชื่อมเรื่มต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ GoLine ของ PLYMOVENT เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
เพื่อการป้องกันการการแพร่กระจายของควันเชื่อม
ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการสกัด/ดูดควันที่เกิดจากการเชื่อมที่มีตัวกรองแบบใช้เพียงครั้งเดียวที่
ถูกออกแบบมาเพื่อจับและกรองควันเชื่อมที่เกิดจากการเชื่อมแบบเบาหรือการเชื่อมเป็นครั้งคราว
GoLine ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท:
หน่วยกรองเคลื่อนที่หรือหน่วยแบบคงที่แบบติดผนังที่ประกอบด้วยแขนสกัด/ดูดแบบแขนเดี่ยวหรือสองแขน

GoLine ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับกระบวนการเชื่อมที่ผลิตควันน้อย
หรือโรงปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือแบบเบา
ซึ่งเครื่องสกัด/ดูดควันเหล่านี้สามารถใช้กับการใช้งานเชื่อมโลหะเบาและสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์ GoLine คือ
จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและเป็นตัวเลือกที่ประหยัดเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ