Press releases

หอการค้า เนเธอร์แลนด์-ไทย เยี่ยมชมโรงงานของเรา

17 มิถุนายน 2016 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน, หอการค้าเนเธอร์แลนด์ –ไทย ได้จัดให้มีการทัวร์โรงงานในจังหวัดลำพูน

เริ่มต้นในตอนเช้าด้วยการเยี่ยมชม โรงงาน PLYMOVENT

ในจังหวัดลำพูนที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมครั้งนี้คือการนำเสนอโรงงานแห่งใหม่และ

สายการผลิต ผู้เข้าชมจะได้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของ PLYMOVENT เช่น

DraftMax, MobilePro และ PHV ถูกรวมอยู่ในขั้นตอนการผลิต

 

นอกจากนักการทูตชาวดัตช์,

ยังมีผู้ประกอบการและผู้ผลิตมากมายจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศ,

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ในกรุงเทพฯซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทย