ค่านิยมขององค์กร

อากาศบริสุทธิ์มีค่า กว่า 45 ปี ที่เราได้สรรสร้าง อากาศบริสุทธิ์ในที่ทำงาน
สำหรับช่างเชื่อม, สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวกับโลหะ, พนักงานดับเพลิง,
ช่างซ่อมรถยนต์และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

เป้าหมายของเรา

อากาศบริสทธิ์ในที่ทำงานสำหรับทุกคนในทุกๆแห่ง

 

วิสัยทัศน์ของเรา

  • เรามีความภาคภูมิใจในการผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อกรองอากาศที่ดีที่สุดซึ่งก่อให้เกิด
    สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพสำหรับพนักงานทั่วโลก
  • การเข้าใจความต้องการของลูกค้าทำให้เราสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมถึงผลงานของเราได้อย่างต่อเนื่อง
  • ด้วยความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เราพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างบริษัทที่ดีและสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน

 

ค่านิยมของเรา

  • ลูกค่าคือที่หนึ่ง
  • มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกัน
  • ไม่ท้อถอยและทำให้ประสบผลสำเร็จ