ตัวเซ็นเซอร์การไหลของอากาศ

FlowGuard – เซ็นเซอร์การไหลของอากาศ สำหรับระบบระบายอากาศเฉพาะส่วน

ตัวเซ็นเซอร์การไหลของอากาศ
ตัวเซ็นเซอร์การไหลของอากาศ
ไฮไลท์

FlowGuard เป็นตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบและระบุว่าการไหลของอากาศในบริเวณแขนสกัด/ดูดมีความเพียงพอ

ขอราคา
รายละเอียด

FlowGuard เป็นเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบและระบุว่าการไหลของอากาศในระบบสกัดควันเชื่อมของคุณมีความเพียงพอ
FlowGuard ไม่เพียงสามารถติดตั้งบนแขนสกัด/ดูด, แต่ยังใช้ได้กับอุปกรณ์การสกัดอื่น ๆอีกด้วย
กฎระเบียบเพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเช่น แนวทาง HSG 258 ขององค์กรเพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งสหราชอาณาจักร
คือ'การควบคุมการปนเปื้อนในอากาศในที่ทำงาน', นอกเหนือสิ่งอื่นใด, คือ ผู้ใช้ระบบสกัด
ควันเชื่อมมีสิทธิที่จะรับทราบว่าพวกเขากำลังใช้อุปกรณ์การสกัดที่เหมาะสม
ระบบการสกัดที่มีคุณภาพสูงให้ความเชื่อมั่นได้ว่าควันที่เกิดจากการเชื่อมจะเข้าไม่ถึงโซนการหายใจของข่างเชื่อม
FlowGuard จะบ่งชี้ว่าการไหลของอากาศ ณ ปัจจุบันของระบบการสกัดของคุณมีความแรงเพียงพอ
ไฟ LED สีเขียวจะบ่งชี้ว่าการไหลของอากาศอยู่ในระดับที่ OK และไฟ LED สีแดงจะแสดงเมื่อการไหลของอากาศลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้

บทความพิเศษ
  • ติดตั้งง่าย
  • ไม่มีการเดินสายไฟฟ้า
คำแนะนำ

จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่บ่งบอกถึงการไหลเวียนของอากาศ ณ ปัจจุบัน
ภายในแขนสกัด/ดูดหรืออุปกรณ์การสกัดอื่น ๆ

91682