หัวฉีด | การสกัดไอเสียของรถ | Plymovent

รูปแบบหัวฉีดของเราถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับยานพาหนะที่เคลื่อนไหว หรือจอดอยู่กับที่
และสามารถใช้ได้กับท่อไอเสียเกือบทุกชนิด

การอ้างอิง